Členské příspěvky 2020

Vážení členové a zákonní zástupci členů,

výkonný výbor Basketbalového klubu Jihlava z. s. schválil na základě oprávnění dané mu bodem 3.5. písm. h) stanov spolku výši a splatnost členských příspěvků na kalendářní rok 2020. Výkonný výbor ponechal standardní výši členských příspěvků na úrovni roku 2019 (provedena změna výše u sourozenců). Zohledněn byl především předpokládaný přísun dotací z veřejných rozpočtů a prostředků z jiných zdrojů a stanovené cíle pro sezónu 2019/2020 a tu následující 2020/2021. Konkrétní výši a podmínky platby členských příspěvků naleznete pod tímto textem. Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení níže uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována. Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na ondra.kralik@seznam.cz.

Děkujeme!

Výbor BK Jihlava

 

Jak platit?

Zaslat na účet: 672497283/0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: Rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: 2020

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 20. 11. 2019 – 31. 12. 2019

 

Kolik platit?

Aktivní členové

Aktivními členy jsou hráčky a hráči hrající soutěž organizovanou ČBF pod hlavičkou BK Jihlava.  Za aktivní členy jsou považováni i ti, kteří nehrají soutěž organizovanou ČBF pod hlavičkou BK Jihlava, ale BK Jihlava soutěž organizovanou ČBF v dané věkové kategorii hraje! Pro tyto účely není podstatné, zda hráč v jiném klubu pouze hostuje, nebo zda byl proveden dočasný přestup.

Standardní výše členských příspěvků (U11 a starší, tzn. ročník 2009 a starší) 4.700 Kč
Přípravka U10 (ročník 2010 a mladší) 2.700 Kč
Přípravka („pohybové hry“) 1.500 Kč

Snížené členské příspěvky pro žáky Gymnázia Jihlava – obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.

Žáci Gymnázia Jihlava se sport. přípravou 3.000 Kč
Hráč v týmu „muži A“ 1.500 Kč
Reprezentant(ka) ČR 100 Kč

Snížené členské příspěvky pro sourozence

Snížená výše členských příspěvků dle následující tabulky se týká všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy, působí v kategoriích U11 až U19 a zároveň nejsou žáky Gymnázia Jihlava, oboru gymnázia se sportovní přípravou. Přitom je třeba rozlišovat, zda v klubu působí 2 sourozenci, nebo 3 a více sourozenců. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy! Pro sourozence, kteří nejsou aktivními členy, působí v kategoriích do U10, nebo jsou žáky Gymnázia Jihlava, oboru se sportovní přípravou, platí snížená výše členských příspěvků dle předchozích 2 tabulek.

Každý člen ze 2 sourozenců v klubu 3.500 Kč
Každý člen ze 3 a více sourozenců v klubu 3.000 Kč

 

Neaktivní členové

Neaktivními členy jsou členové BK Jihlava neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou BK Jihlava a členové zapojeni do organizované sportovní činnosti BK Jihlava, kteří nehrají soutěž organizovanou ČBF (nepravidelná příprava, hra pro zábavu apod.). Mezi členy zapojené do sportovní činnosti BK Jihlava se započítávají i tací, v jejichž věkové kategorii BK Jihlava nehraje soutěž organizovanou ČBF a soutěž hrají v jiném klubu. Neaktivními členy nejsou členové v „přípravce“.

Člen neprovozující jakoukoliv sportovní činnost BK Jihlava 100 Kč
Člen zapojující se do sportovní činnosti BK Jihlava 1.200 Kč