Od 7.12. trénujeme! Ale…

Vážení členové,

vzhledem k tomu, že aktuální epidemická situace nám umožňuje za splnění velmi přísných podmínek provozovat organizovanou sportovní činnost, rozhodli jsme se, že toho od 7. 12. využijeme.

Nastavené podmínky jsou bohužel takové, že nelze počítat s tréninky v takové podobě, na kterou jste zvyklí. S trenérem Pešoutem jsme se domluvili, že ostatním trenérům bude nápomocen s obsahovým zaměřením tréninků. Tréninky jsou aktuálně umožněny pouze skupinám do počtu 10 osob (včetně trenéra/trenérů) a s rouškami po celou dobu dobu tréninku, které budou zakrývat ústa i nos. Za těchto omezení bude trénink velmi omezen.

Nelze počítat s hrou proti sobě, byť i v menším počtu. Roušky jsou velmi limitující nejen co se dýchání týče, ale také při orientaci na ploše a koordinaci pohybů. Abychom předešli případným nepříjemným zraněním, nebude tedy povolena hra proti sobě (ani 1 na 1).

Smyslem zpřístupnění tréninků je umožnit našim hráčkám a hráčům alespoň jednoduchý pohyb a kontakt s míčem. Proto očekáváme, že náplň tréninků bude zaměřena takřka výhradně na dribling (ball handling) s využitím kuželů a střelba na koš. Vše ale v „pohodovém tempu“. Tedy takovém, které s rouškou udýcháte. Zároveň předpokládáme dodržování rozumných vzájemných rozestupů.

V tuto chvíli ještě netušíme, jak to bude se zpřístupněním sprch. Osobně velmi doporučuji zdržovat se v prostorách šaten co nejkratší dobu a za tím účelem tedy už přicházet oblečeni v tréninkovém oblečení. Šatnu tedy nejlépe využívejte jen k přezutí a odložení svršků. Po celou dobu od vstupu do budovy je povinná nasazená rouška. Tu nebude povoleno sundat v žádném okamžiku až do opuštění budovy! K dispozici bude v šatně, nebo před vstupem do haly, dezinfekce.

Ještě k samotné organizaci tréninků. Obsazení skupin je v gesci trenérů, kteří odpovídají za to, že v hale nebude v jeden okamžik více než 10 osob. Samozřejmostí je, že do hlediště nebude mít nikdo další přístup. Tréninková jednotka bude končit vždy 5 minut před stanoveným koncem. Skupina se přesune do prostoru šatny a teprve poté bude umožněno další skupině z prostoru šatny jít do haly. Pro tyto účely tak budeme mít k dispozici vždy nejméně 2 šatny. Do prostoru šaten před začátkem tréninkové jednotky vstupujte také nejdříve 5 minut před stanoveným začátkem. Smyslem je shromažďovat se v malých uzavřených prostorách co nejkratší dobu. Připomínám, že ani při převlékání není možno roušku sundat.

Jak je popsáno v textu, opatření jsou extrémně omezující. Chápeme, že za stanovených podmínek budou i tací, kteří nebudou mít zájem se účastnit. To plně respektujeme, tréninky nejsou povinné. Kdo se ale zúčastní, musí nastavená pravidla respektovat bez jakékoliv výjimky.

Moc Vám děkuji za pochopení a věřím, že s radostí využijete alespoň to málo, co Vám můžeme nabídnout. Zároveň děkuji všem trenérům, kteří pohlídají dodržování stanovených pravidel. Jiným způsobem nebudeme schopni dodržování pravidel ohlídat.

Za Výkonný výbor Ondřej Králík