Platba členských příspěvků 2022

Vážené členky, vážení členové klubu,

později, než v minulých letech, ale přeci jen přišla doba úhrady členských příspěvků. Pro rok 2022 rozhodl výkonný výbor klubu o navýšení členských příspěvků. To si bohužel žádá sama doba a bylo nutno zohlednit zejména nárůsty cen služeb (nájemné, energie). Nicméně stejné jako v minulých letech jsou příspěvky pro jednotlivé členy diferencovány s ohledem na socio-ekonomické hledisko a potřeby klubu.

Stejně jako v minulém roce bude probíhat výběr pouze bezhotovostně. Termín splatnosti byl určen do 30. 6. Pokud se na členku a člena vztahují příspěvky ve výši 3 000 Kč a více, pak je možno uhradit členské příspěvky ve dvou splátkách. V takovém případě musí být první splátka alespoň v poloviční výši stanovených příspěvků (do 30. 6.) a druhá splátka musí proběhnout do 31. 8.

Do e-mailových schránek jste již obdrželi výzvu k úhradě členských příspěvků. Pro maximální pohodlí opět i s QR kódem. Nezapomeňte, že za každého člena musí být provedena jedna platba a není možno jednou platbou uhradit členské příspěvky za více členů.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, směřujte je, prosím, na e-mail bkjihlava@bkjihlava.cz.